معرفی جنبه جدیدی از فناوری آشولی

معرفی جنبه جدیدی از فناوری آشولی ، در این روش تراشه‌های ریزتیغه شکل از قلوه سنگ‌های چخماق به شیوه تراش دوسویه بر روی سندان تولید شده‌اند.

بیشتر بخوانید

Bone marrow storage and delayed consumption at Middle Pleistocene Qesem Cave, Israel (420 to 200 ka)

Bone marrow storage and delayed consumption at Middle Pleistocene Qesem Cave, Israel (420 to 200 ka) prehistoric times.groups since prehistoric times.

بیشتر بخوانید

انسان در پیش از تاریخ از مغز استخوان حیوان همچون کنسرو استفاده کرده است

انسان در پیش از تاریخ از مغز استخوان حیوان همچون کنسرو استفاده کرده است، اين اولين شواهد از حفظ مواد غذايي و تأخير در مصرف آن است

بیشتر بخوانید