کشف ابزارهای سنگی انسان نئاندرتال و سنگواره کرگدن در غار کرمانشاه

کشف ابزارهای سنگی انسان نئاندرتال و سنگواره کرگدن در غار کرمانشاه به نقل از پژوهشگاه میراث فرهنگی ، در هجدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران

بیشتر بخوانید