بازتاب کاوش‌های تل چگاسفلی در رسانه‌های خارجی

بازتاب کاوش‌های تل چگاسفلی در رسانه‌های خارجی، جولیان چاربونیر سرپرست پروژه‌های واحه فرهنگی الولا و ماسفی یکی از نقوش را با نقشی در امارات متحده عربی مقایسه کرده است.

بیشتر بخوانید