تاریخ صید و تجارت مروارید در خلیج فارس منتشر شد

کتاب تاریخ صید و تجارت مروارید در خلیج فارس منتشر شد، این نویسنده پیش از این چهار کتاب درارتباط با خلیج‌فارس و دریای عمان، منتشر کرده است.

بیشتر بخوانید