باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی به جنوب کرمان رفتند

سرپرست ایرانی هیات باستان‌شناسی جنوب استان کرمان، از حضور هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آلمان در ششمین فصل از پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب استان کرمان در این محوطه‌ی تاریخی با هدف مستندنگاری تپه‌ها و محوطه‌های شناسایی شده در پنج فصل گذشته خبر داد.

بیشتر بخوانید