کشف نخستین سیستم فاضلاب شهری چین باستان توسط باستان‌شناسان

توسعه امکانات عمومی و بهره‌وری شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح تمدن در جامعه است. این کشف برای مطالعات آینده این شهر باستانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید

سردرگمی باستان‌شناسان در رابطه با حلقه گمشده شهر باستانی موهنجودارو

محققان برای اولین بار در سال 1911 از این سایت بازدید کردند و کاوش‌های مختلفی در دهه‌های 1920 تا 1931 انجام شد. و مرحله بعدی کاوش‌های باستان‌شناسی در سالهای 1950 و 1964 اتفاق افتاد ، و اطلاعات جالب توجهی در مورد ایدئولوژی و اعتقادات ساکنان شهر به‌دست آمد

بیشتر بخوانید