فراخوان فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران

فراخوان فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران، دومین شماره فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران پایان شهریور1399 منتشر می‌شود

بیشتر بخوانید

فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ»

فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ» ، محورهای موضوعي اعم از پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای (تئوریک)، و علوم مرتبط و آزمایشگاهی است

بیشتر بخوانید

فصلنامه تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام فراخوان مقاله

فصلنامه تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقالات دعوت به عمل آورده.

بیشتر بخوانید

فراخوان پذیرش مقاله برای نخستین ویژه‌نامه پارینه‌سنگی ایران

اطلاعیه پذیرش مقاله برای انتشار مجله اینترنت انسان ریخت، زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید