زلزله فراشبند آسیبی به آثار تاریخی وارد نکرده است

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراشبند گفت: «زلزله روز گذشته آسیبی به آثار تاریخی این شهرستان وارد نکرده است.»

بیشتر بخوانید

کشف شهری بزرگ از دوره ساسانی در فارس

کشف شهری بزرگ از دوره ساسانی در فارس ، شهری بزرگ از دوره ساسانی در قلب امپراطوری این دوره، در دشت باچون- فراشبند، فارس کشف شد.

بیشتر بخوانید