«کربلایی تپه سی» چالدران تعیین عرصه و حریم شد

«کربلایی تپه سی» چالدران تعیین عرصه و حریم شد به نقل از فرزاد نجفی (سرپرست هیئت باستان شناسی) با هدف جلوگیری از آسیب های بیشتر

بیشتر بخوانید