اثرات خشک شدن زاینده‌رود غبار و فرونشست در کمین «نصف جهان»/ آیا فرونشست میراث تاریخی اصفهان را تهدید می‌کند؟

این روزها اثرات خشک شدن زاینده‌رود در قالب وقوع پدیده‌های گردوخاک و فرونشست رخ نمایانده است، دو پدیده‌ای که هر دو به معضلی جدی برای اصفهان و برای آینده میراث کهن این سرزمین تبدیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید