به گفته‌ی باستان شناسان فولاد بوته‌ای کروم نخستین بار در ایران ساخته شده است

به گفته‌ی باستان‌شناسان فولاد بوته‌ای کروم نخستین بار در ایران ساخته شده است، دکتر راحیل علیپور، نویسنده اصلی مقاله و محقق موسسه باستان شناسی دانشگاه کالج لندن

بیشتر بخوانید