سه روایت درباره آسیب به سنگ‌نوشته باستانی مهرنرسه فیروزآباد فارس

سه روایت درباره آسیب به سنگ‌نوشته باستانی مهرنرسه فیروزآباد فارس : نخست آثار درگیری‌های سه دهه پیش،دوم حفاری غیرمجاز و سوم وجود حفره‌های آبی

بیشتر بخوانید