گونه‌ی جدیدی از انسان در فیلیپین شناسایی شد

بقایای موجود در نهشته‌های غار کالائو، شامل چندین دندان با مشخصات گونه‌های هومو است، که سؤالاتی در مورد تکامل این گونه‌ها مطرح کرده است.

بیشتر بخوانید