رودخانه «قره سو» مهد تمدن‌های اولیه، اردبیل از منظر باستان‌شناسی

دشت اردبیل یکی از اقلیم‌هایی است که به واسطه شرایط جغرافیایی آن تمدن‌های کهن در آن شکل گرفته و امروز مواریث به جا مانده گویای این موضوع است.

بیشتر بخوانید