در طرح بازآفرینی محلات تاریخی قزوین قائل به حفظ میراث فرهنگی هستیم

در طرح بازآفرینی محلات تاریخی قزوین قائل به حفظ میراث فرهنگی هستیم به نقل ازدکتر فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس

بیشتر بخوانید