داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز

داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز از دوران باستان تا عصر هون‌ها و قرون وسطی: کاوش و بررسی‌های تیم مشترک انگلیس و گرجستان، از سال 16-2013

بیشتر بخوانید

اردبیل از منظر باستان‌شناسی؛ قدمت سکونت انسان در مغان به ۳۰۰ هزار سال می‌رسد

به اعتقاد باستان شناسان، قدمت حیات انسان در محدوده جغرافیای استان اردبیل به دوره‌های نخست سکونت بشر بر روی کره زمین گره خورده است.

بیشتر بخوانید

طرح شمشیر ذوالفقار در موزه ملی داغستان

یک عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی در بررسی‌هایش روی بناهای تاریخی جمهوری داغستان در روسیه، از وجود قالب چاپ با مضمون دعای «نادعلی» و طرح شمشیر ذوالفقار در موزه ملی داغستان خبر داد.

بیشتر بخوانید

شواهدی از نوشیدن آئيني شراب در فرهنگ كورا_ارس در قفقاز گرجستان

تجزيه و تحليل گرده‌شناسي از ساير بافتارهاي باستان‌شناسي اين محوطه و همچنين محوطه‌ي گورستاني آن، به نام دوقلائوري، نتايج قابل توجهي از پرورش انگور و ارتباط فرهنگي شراب طي دوره كورا_ارس در اختيار ما مي‌گذارد.

بیشتر بخوانید