آجرهای “قلایچی” با تکمیل موزه بوکان به خاستگاه خود منتقل می‌شوند

آجرهای “قلایچی” با تکمیل موزه بوکان به خاستگاه خود منتقل می‌شوند به نقل از «شورش محمدپور» رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوکان

بیشتر بخوانید