قلعه ایرج پیشوا به صدمین پایگاه ملی میراث فرهنگی کشور تبدیل می‌شود

قلعه ایرج پیشوا به صدمین پایگاه ملی میراث فرهنگی کشور تبدیل می‌شود. قلعه ایرج مربوط به دوره ساسانیان و بزرگ‌ترین قلعه‌های خشتی جهان است.

بیشتر بخوانید

پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان

پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان ، قلعه ایرج یا به گفته افراد محلی قلعه‌گبری شهرستان پیشوا، بزرگترین قلعه خشتی نظامی جهان است

بیشتر بخوانید