اتمام فاز نخست نیرورسانی به قلعه تاریخی بابک تا پایان آذر

اتمام فاز نخست نیرورسانی به قلعه تاریخی بابک تا پایان آذربه نقل از احمد حمزه زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید