هند آثار تاریخی افغانستان را بازسازی می کند

هند آثار تاریخی افغانستان را بازسازی می کند به نقل از نهاد ریاست جمهوری افغانستان: هند هزینه های بازسازی قلعه «بالاحصار» کابل را پرداخت می کند

بیشتر بخوانید