قلعه جایزان، گنجینه‌ای که آغل شد

قلعه جایزان، گنجینه‌ای که آغل شد : جایزان از آن دست قلعه‌هایی است که تا حدود زیادی پایدار مانده و در مسیر اهواز – بهبهان قرار دارد

بیشتر بخوانید