جریان مرمت در قلعه ساسانی شاهدیه

جریان مرمت در قلعه ساسانی شاهدیه و اجرای این طرح برای شاهدیه می‌تواند الگویی برای سایر بناهای تاریخی باشد به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی یزد

بیشتر بخوانید