تپه قلعه ملاخداخواست نورآباد ممسنی ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان فارس،گفت: محوطه تاریخی تپه قلعه ملاخداخواست واقع در شهر نورآباد (مرکز شهرستان مسنی) در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

بیشتر بخوانید