کشف قلعه نظامی در سدچم شیر گچساران

کشف قلعه نظامی در سدچم شیر گچساران؛ در پی کاوش در منطقه سد چمشیر گچساران, باستان شناسان یک قلعه نظامی و تعدادی اشیای سفالی کشف کردند.

بیشتر بخوانید

پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان

پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان ، قلعه ایرج یا به گفته افراد محلی قلعه‌گبری شهرستان پیشوا، بزرگترین قلعه خشتی نظامی جهان است

بیشتر بخوانید