سبزشدن زمین فوتبال در حریم قلعه هرمز

سبزشدن زمین فوتبال در حریم قلعه هرمز؛ امیدواریم که هر چه سریعتر حکم جمع‌آوری از مقامات قضایی دریافت کنیم به نقل از میراث‌فرهنگی هرمزگان

بیشتر بخوانید