پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان

پیشوا، تخریب بزرگترین قلعه خشتی جهان ، قلعه ایرج یا به گفته افراد محلی قلعه‌گبری شهرستان پیشوا، بزرگترین قلعه خشتی نظامی جهان است

بیشتر بخوانید