شناسایی و ثبت ۱۴۵ اثر باستانی در قلعه گنج کرمان

شناسایی و ثبت ۱۴۵ اثر باستانی در قلعه گنج کرمان، بخشی از محدوده مورد بررسی، پیمایش و نتایج بسیار قابل توجهی از آن به دست آمده است.

بیشتر بخوانید

بررسی باستان‌شناسی در شهرستان قلعه گنج آغاز شد

بررسی باستان‌شناسی در شهرستان قلعه گنج آغاز شد، مدیر میراث فرهنگی کرمان از آغاز دومین فصل بررسی‌های باستان‌شناسی در شهرستان قلعه گنج خبر داد.

بیشتر بخوانید

باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی به جنوب کرمان رفتند

سرپرست ایرانی هیات باستان‌شناسی جنوب استان کرمان، از حضور هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آلمان در ششمین فصل از پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب استان کرمان در این محوطه‌ی تاریخی با هدف مستندنگاری تپه‌ها و محوطه‌های شناسایی شده در پنج فصل گذشته خبر داد.

بیشتر بخوانید