یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد

یافته‌های نوین در نقش رستم نبوغ هخامنشیان را نشان می‌دهد، مدیر داخلی مجموعه از شناسایی موادی از مشتقات قیری برای کنترل رطوبت، خبر داد.

بیشتر بخوانید