آغاز طرح‌های عمرانی و زیرساختی در محوطه تاریخی ریوی مانه و سملقان

آغاز طرح‌های عمرانی و زیرساختی گردشگری در محوطه تاریخی ریوی شهرستان مانه و سملقان؛ مدیرمیراث‌فرهنگی، گردشگری و…، خراسان شمالی خبر داد

بیشتر بخوانید