شماره دوم ماهنامه‌های خبری ایکوم ایران منتشر شد

انتشار شماره دوم ماهنامه‌های خبری ایکوم ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران ایکوم، شماره اول را در فوریه 2020 منتشر کرده بود

بیشتر بخوانید