ورود اطلاعات مقالات نشریات لاتین 2019 بخش نشریات کتابخانه مرکزی پژوهشگاه

تمامی مقالات نشریات لاتین شماره‌های منتشر شده در سال 2019 گردآوری و در پایگاه اطلاعاتی مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بارگزاری شد. و برای دانلود عموم در دسترس است.

بیشتر بخوانید