نشریه مطالعات باستان‌شناسی پارسه امتیاز علمی گرفت

نشریه مطالعات باستان‌شناسی پارسه امتیاز علمی را پس از بررسی‌ اولیه، اخذ و تأییدیه ورود به فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی را کسب کرد.

بیشتر بخوانید