باستان‌شناسی روش‌های جدید را در پیش گرفته است

باستان‌شناسی روش‌های جدید را در پیش گرفته است از کمک به رشد اقتصادی تا حل مناظرات سیاسی و هویت فرهنگی یک جامعه را که می‌تواند تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید

کشف آثاری بی‌نظیر در کاوش باستان‌شناسی شهر تاریخی استرآباد

کشف آثاری بی‌نظیر در کاوش باستان‌شناسی شهر تاریخی استرآباد از دوره سلجوقی گفت‌وگوی میراث‌آریا با حبیب رضایی سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید

فصل اول کاوش لایه‌نگاری در ارگ باستانی شهر تاریخی تون

شواهد صنعتی سطحی در بخش از جنوب شهر به ویژه در تپه قبرستان لی لی و اطراف آن در گستره ای وسیع مشاهده شد و مهمترین ابهام در این بخش انباشت مواد فرهنگی حاصل از تسطیح محلات شهر تون در این بخش پس از زلزله این شهر در قبل از انقلاب بود

بیشتر بخوانید