گزارش سه ساله کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اعلام شد

گزارش سه ساله کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اعلام شد و محمد جواد حق شناس در دویست و سی و دومین جلسه شورا این گزارش را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید