نامه‌ تهدیدآمیز معاون توسعه به رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی

در حالی که خبر جابه‌جایی کتابخانه لابه‌لای اخبار شعبه دومموزهملی و آلبومی که دست کم شش الی هفت ماه از مفقود شدن آن در کاخ گلستان می‌گذرد، گم شد، که خیاطیان دومین نامه خود به عمرانی برای جابه‌جایی کتابخانه وزارتخانه را ارسال کرد.

بیشتر بخوانید