گفت‌وگوی اختصاصی ایسنا با محمود منشئی؛ پای حرف‌های پیرِ مرمت

فت‌وگوی اختصاصی ایسنا با محمود منشئی؛پای حرف‌های پیرِ مرمت که نامش با مرمت عالی‌قاپو گره‌خورده و چهارم تیر ماه ۱۳۲۶ در محله‌ای متولد شد

بیشتر بخوانید