آغاز عملیات کاوش و مرمت 5 بنای تاریخی محور ساسانی کرمانشاه

آغاز عملیات کاوش و مرمت 5 بنای تاریخی محور ساسانی کرمانشاه وثبت جهانی این محور به نقل ازامین قهرمانی مدیر پایگاه ملی محور ساسانی کرمانشاه

بیشتر بخوانید

مطالعات ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه بازنگری می‌شود

مطالعات ثبت جهانی محور ساسانی کرمانشاه بازنگری می‌شود، مطالعاتی سنوات گذشته برای ثبت جهانی این محوربروزرسانی و بازنگری می‌شود

بیشتر بخوانید