آتش‌سوزی در شوش برای ششمین‌بار

آتش‌سوزی در شوش برای ششمین‌بار ؛ علف‌های هرز شوش برای ششمین‌بار گرفتار آتش شدند و انگار آتش‌سوزی روال طبیعی محوطه‌های تاریخی شده است.

بیشتر بخوانید

محدوده پیشنهادی برای احداث زیرگذر، بخشی از محوطه جهانی شوش است

یک باستان شناس با اشاره به آثار، شواهد و مدارک غیر قابل انکار به دست آمده از کاوش در عرصه زیر گذر شوش تصریح کرد که محدوده پیشنهادی برای احداث زیر گذر بخشی از محوطه جهانی شوش (درون عرصه ملی شوش) محسوب می شود.

بیشتر بخوانید