درخواست کمپینِ نجاتِ شیوشگان از دادستانی

کمپینِ فعالان میراث فرهنگی و محیط زیست از دادستان عمومی و انقلاب کرمان خواست از تخریب شیوشگان تاریخی به عنوان یک منطقه میراث فرهنگی و محیط زیستی جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید