مدیریت هیات امنایی موزه‌ها برای اداره بهتر آن‌ها است،

مدیریت هیات امنایی موزه‌ها برای اداره بهتر آن‌ها است، اصلاح آیین‌نامه هیات امنایی شدن ۲۱ مجموعه ملی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید