افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین”

افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین” به نقل از مهرداد ملک زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی 10 گورباستانی به 15 گور پیشین افزوده شده است

بیشتر بخوانید

آغاز دور جدید کاوش نجات‌بخشی گورستان مرسین

آغاز دور جدید کاوش نجات‌بخشی گورستان مرسین متعلق به دوره‌های عصر آهن ۳ به نقل از مهرداد ملک‌زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی گورستان مرسین

بیشتر بخوانید