کشف و ضبط شالی ستون مربوط به بنای تخت جمشید در شهرستان مرودشت

کشف و ضبط شالی ستون مربوط به بنای تخت جمشید در شهرستان مرودشت به نقل از سرهنگ محمدرضا بهمنی‌نژاد (فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس)

بیشتر بخوانید

جلیان محوطه لپویی در میان زمین‌های کشاورزی مرودشت

جلیان محوطه لپویی در میان زمین‌های کشاورزی مرودشت به نقل از آزیتا میرزایی سرپرست هیأت باستان شناسی کاوش استقرار دورۀ لپویی در محوطۀ جلیان

بیشتر بخوانید

پایان کاوش‌ها در “تُل قلعه” و یافته‌هایی از دوران نوسنگی

پایان کاوش‌ها در “تُل قلعه” و یافته‌هایی از دوران نوسنگی در حوضه رودخانه کر به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید

بیشتر بخوانید

کشف آثار دوران پیش از تاریخ در مرودشت فارس

کشف آثار دوران پیش از تاریخ در مرودشت فارس به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از قول بهمن مردانی

بیشتر بخوانید

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد به نقل از مسئول روابط عمومی و ارتباطات پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و سعید زحمت ‌کشان

بیشتر بخوانید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید: شواهد باستان‌شناسی بررسی تل جلوگیرمرودشت این فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان یک قلعه هخامنشی بوده است.

بیشتر بخوانید

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت به نقل ازحمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید وسرپرست پروژه بررسی روشمند “تل جلوگیر”

بیشتر بخوانید

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

کشف یک قطعه خشت منقوش اوایل دوره هخامنشی در مرودشت

کشف یک قطعه خشت منقوش اوایل دوره هخامنشی در مرودشت به نقل از محمدرضا بهمنی‌نژاد (فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس)

بیشتر بخوانید