انتشار مقاله‌ی مربوط به کتیبه اورارتویی کشف شده در بسطام

انتشار مقاله‌ی مربوط به کتیبه اورارتویی کشف شده در بسطام با عنوان «A newly discovered Urartian inscription by Rusa II from Bastam»

بیشتر بخوانید

الواح و کتیبه‌های بجای مانده از دوران باستان میراث بشری هستند

الواح و کتیبه‌های بجای مانده از دوران باستان میراث بشری هستند و معرفی صحیح و مناسب آن از وظایف ذاتی پژوهشگران حوزۀ کتیبه‌شناسی است.

بیشتر بخوانید

کتیبه‌ی میخی اورارتویی بخشی از یک کتیبه‌ی بزرگتر است

کتیبه‌ی میخی اورارتویی بخشی از یک کتیبه‌ی بزرگتر است، دکتر مریم دارا عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، اعلام کرد

بیشتر بخوانید