چه خطراتی بناهای تاریخی خراسان شمالی را تهدید می کند؟

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: بناهای تاریخی به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از ساخت آن ها می گذرد به طور طبیعی دچار فرسودگی می شوند.

بیشتر بخوانید

کوره های آجرپزی مستقر در محوطه باستانی ریوی تغییرکاربری می دهند

کوره های آجرپزی مستقر در محوطه باستانی ریوی تغییرکاربری می دهند، مستوفیان معاون میراث فرهنگی اداره کل خراسان شمالی اعلام کرد

بیشتر بخوانید