آغاز پی‌گردی بقایای معماری سردر مسجد جامع در خنج

آغاز پی‌گردی بقایای معماری سردر مسجد جامع در خنج،اداره میراث‌فرهنگی خنج، از آغاز کاوش و پی‌گردی بقایای معماری سردر مسجد جامع خنج خبر داد.

بیشتر بخوانید