روزهای تلخ مسجدجامع هفتشویه اصفهان

وزهای تلخ مسجدجامع هفتشویه اصفهان به گفته مسئولان، تنها ۳۰ درصد از آن مسجد باشکوه با گچبری‌های ایلخانی باقی مانده و امیدی به بازسازی آن نیست.

بیشتر بخوانید