۲۳۵ قلم اثر باستانی به موزه ملی افغانستان تسلیم شد

235 اثر باستانی را ریاست باستان‌شناسی، به پیشواز از روز ملی میراث‌های فرهنگی به موزه ملی تسلیم کرد این آثار از ساحه باستانی مس عینک به دست آمده است .

بیشتر بخوانید