یافته‌های تازه باستان‌شناسان در لرستان

یافته‌های تازه باستان‌شناسان در لرستان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی حیدری، سرپرست هیأت باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید

تپه گردآشوان پیرانشهر کلیدی ترین محوطه مس و سنگ جدید در منطقه

تپه گردآشوان پیرانشهر کلیدی ترین محوطه مس و سنگ جدید در منطقه به نقل از مهناز شریفی (سرپرست هیئت باستان شناسی کاوش تپه گردآشوان)

بیشتر بخوانید

کشف شواهدی از عصر مس-سنگی در تپه باستانی کوی کیوان

کشف شواهدی از عصر مس-سنگی در تپه باستانی کوی کیوان که در مجاورت آن، یک سازه دستکند زیرزمینی مربوط به قرون متأخر اسلامی وجود دارد

بیشتر بخوانید

کشف دو خمره سفالین تدفین کودک در آذربایجان‌غربی

کشف دو خمره سفالین تدفین کودک در کاوش‌های تپه گردآشوان آذربایجان غربی به دست آمد شریفی گفت این سنتی متداول در دوره مس و سنگ جدید است

بیشتر بخوانید