انجام سه کاوش باستان‌شناسی در انگوت

انجام سه کاوش باستان‌شناسی در انگوت ، در سال گذشته سه مورد کاوش در شهر انگوت گرمی مغان انجام و آثار ارزشمندی از این کاووش‌ها بدست آمده است

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری اصلاندوز

آغاز کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری اصلاندوز، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده شاهد آغاز عملیات کاوش باستان‌شناسی در تپه نادری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید