پایان پروژه اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه تخت جمشید

عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی گفت: مرحله نخست فعالیت‌های میدانی پروژه ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه به دست آمده از اولین کاوش‌های علمی باستان شناسی انجام گرفته در تخت جمشید با جداسازی ۲۱۹ قطعه از بقایای این پارچه‌ها به پایان رسید.

بیشتر بخوانید

ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه شده تخت جمشید کلید خورد

ساماندهی کالبدی و اطلاعاتی بقایای پارچه‌های کربونیزه شده تخت جمشید کلید خورد، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی اعلام کرد

بیشتر بخوانید

کشف بقایای نادری از منسوجات در اورکنی اسکاتلند متعلق به دوران نوسنگی

کشف بقایای نادری از منسوجات در اورکنی اسکاتلند متعلق به دوران نوسنگی، این قدیمی‌ترین بقایای یک پارچه در اسکاتلند تا به امروز است.

بیشتر بخوانید

کشف مستقیم بقایای مواد بافته شده بر روی دست افزار سنگی در محل زیست نئاندرتال‌ها

کشف مستقیم بقایای مواد بافته شده روی دست افزارسنگی در محل زیست نئاندرتال‌ها​، منتشر شده در نشریه Scientific Report، به روایت دکتر سامان حیدری

بیشتر بخوانید